“Perpinyà la catalana” : El vot del Front Nacional i les seves crisis identitàries

Dominique Sistach, « “Perpinyà la catalana” : El vot del Front Nacional i les seves crisis identitàries », Societat catalana 2013 (coord. Jordi Estivill), Associació Catalana de Sociologia, Barcelona, pp. 99-108.